Rozina Ribeiro Monteiro

Pedagogue & Community Manager

Brief info

Je hlavní organizátorkou a mentorkou projektu Klubík, který pro děti na ubytovnách provozuje od roku 2015. Její hlavní náplní je práce se sociálně vyloučenými děti a dospělými.
V projektu My na to máme pomáhá s výběrem obsahu pro web a sociální sítě. Pracuje na rozšiřování okruhu organizací, které jsou do projektu My na to máme zapojeny.

PROGRAMS

Rozina's Programs