Poškolní klubovna, která přináší obohacující aktivity pro marginalizované děti, žijící v hotelovém domě – ubytovně v Ostravě.
Podpora ohrožených a vyloučených dětí a mládeže.

Klubík je poškolní klubovna, která přináší obohacující aktivity pro marginalizované děti, žijící v hotelovém domě – ubytovně v Ostravě. Tato budova funguje jako ubytovna pro sociálně znevýhodněné individuály, rodiny, nebo pro lidi, kteří se ocitli v těžké životní situaci. Budova i její obyvatelé jsou stigmatizovaní a děti, které v ní žijí, čelí každodenně tvrdé realitě, vzhledem ke svému prostředí a nátlakům sociálního vyloučení a chudoby.

Dostali jsme povolení k provozování menší klubovny o velikosti malého tří pokojového bytu, kde pomáháme dětem s jejich domácími úkoly, snažíme se jim dát trochu času na hraní, objevování nových věcí a hlavně identifikovat jejich možnosti a zájmy.

Snažíme se dětem věnovat pozitivitu a především pozornost, se kterou se velice málo, nebo vůbec nesetkávají v interakci s dospělými, ať už doma, nebo ve škole. Dáváme dětem příležitost zkoušet nové věci, objevovat různé druhy umění, sportu, či jiné kulturní aktivity a vzbudit v nich zájem o vzdělání. Podporujeme jejich vrozenou zvídavost, která je jinak většinou ignorována, nebo potlačována.

Pokoušíme se jim také představit normy každodenního života, se kterými se mnozí z nich v jejich dospívání nesetkávají. Nejdůležitější je se alespoň trochu pokusit otevřít jejich svět, povzbudit je v tom, aby měli své sny, k jejichž dosažení je potřeba si stanovit správné cíle, pracovat na nich a získávat důležité dovednosti, jako je spolupráce a odolnost.

Čas strávený v klubu je pro tyto děti často jediným světlým bodem v jejich mnohdy těžkém dni.

Mezi základní komponenty Klubíku patří:
  • Doučování: Pomoc s domácími úkoly zadanými ve škole a zároveň podpora k lepším výsledků v oblasti učiva, ve kterém se žáci potřebují zlepšit.

  • Individuální vzdělávací plány: Stanovení cílů a pozorování, jak jich děti dosahují. Cíle jsou tanovené jak v akademické, tak ve volnočasové oblasti.

  • Koordinované hraní: Hry a aktivity založené na spolupráci a zdravé soutěživosti.

  • Volnočasové aktivity a zlepšování dovedností.

  • Interaktivní aktivity: Masterchef, umění a výstavy, zahradničení, hudba a jiné.

  • Sport: Jóga, fotbal, parkour.

  • Umění a ruční práce, hudba, tanec a divadlo.

  • Obzvlášť důležité jsou pro děti také výlety a exkurze. Fungují jako velká motivace a zároveň jsou skvělou příležitostí, jak se seznámit s okolním světem.

"Naše děti potřebují klub, jakožto místo, kde je někdo vnímá, poslouchá a chce rozvíjet jejich talenty a sny. Klub je pro ně místo, kde se cítí bezpečně a tráví svůj volný čas smysluplně. Potřebují nás, lektory, abychom je pochválili za jejich úspěchy a podrželi je při jejich neúspěchu. Abychom jim pomohli rozeznat, co je v životě správné a co správné není. Abychom rozvinuli tu dětskou část v jejich duších, jelikož jejich okolnosti je nutí dospívat příliš brzy.“
Rozina Ribeiro
Lektor