Integrace ukrajinských uprchlíků v českém prostředí

V reakci na současnou krizi jsme vytvořili webový portál, jehož cílem je shromáždit na jednom místě užitečné informace a různorodé aktivity, které pomáhají příchozím ukrajinským uprchlíkům v orientaci a integraci do nového prostředí v České republice.

 

Portal Portal UA sdílí užitečné informace z různých zdrojů a na jednom místě. Shromažďuje materiály a pomůcky, které vytvořili čeští organizátoři pomoci ukrajinským uprchlíkům. V České republice je k dispozici celá řada vynikajících zdrojů, z nichž každý je propagován svým vlastním způsobem, ale uvědomili jsme si, že neexistuje portál, který by je sdružoval na jednom místě a poskytoval jejich souhrnný přehled. Pro Ukrajinu Z tohoto důvodu jsme v květnu 2022 spustili portál Pro Ukrajinu, který se nyní vyvinul v Portál UA. Portál seřazuje zdroje podle témat velmi názorným způsobem, který umožňuje snadné vyhledávání.

Teorie změny:

Věříme, že lidem se daří lépe, když spolupracují, a že informace jsou základem pro úspěšný přístup ukrajinských uprchlíků k dočasné ochraně a dlouhodobé integraci.

Jsme také přesvědčeni, že podpora rodin uprchlíků a propagace dobré práce představitelů místní společnosti v jejich úsilí o pomoc uprchlíkům je nejen nezbytná pro ty, kteří utíkají od konfliktu, ale také nezbytná pro:

a) podporu pokračující a trvalé solidarity s osobami vysídlenými v důsledku konfliktu,

b) posílení občanské společnosti obecně.

Podpořte nás
Finančním příspěvkem na tento projekt pomáháte lidem, kteří uprchli před válkou na Ukrajině, lépe se orientovat a v připadě integrovat do nového prostředí.
 
Společně s vámi se podílíme na posílení české občanské společnosti a udržení jejích inkluzivních tendencí prostřednictvím lepší integrace uprchlíků.