V tomto filmu se setkáte s dětmi, z nichž některé jejich vlastní společnost považuje za nevzdělavatelné. Tyto děti překonávají předsudky typu "my a oni" a posouvají hranice možného.

Září 2015. Lidé hledající útočiště před válkou a chudobou jsou v neustálém pohybu. Evropa je otřásána teroristickými útoky. Najednou se všichni více zabývají identitou, vytvářející nátlak na problém s "jinakostí" v domácím prostředí.

 

Úvahy filmu o základních podmínkách, které vedou k diskriminaci „těch druhých“, začaly počátkem října 2015 a staly se stále aktuálnější kvůli velkému přílivu žadatelů o azyl v Evropě. Po pařížských útocích v listopadu 2015, bezprecedentních volebních vítězstvích protiimigračních platforem a rostoucích názorech proti EU v celé Evropě začal multikulturalismus jako sociální cíl v Evropě čelit největší výzvě od 20. let 20. století.

 

V České republice jsou romské děti po generace neúměrně umisťovány do segregovaných nebo speciálních škol pro mentálně postižené. V listopadu 2007 Evropský soud pro lidská práva zjistil, že Česká republika nezákonně, nepřímo diskriminovala tyto děti v rozporu s Evropskou úmluvou o lidských právech.

 

Jelikož se od té doby moc nezměnilo, zahájila Evropská komise také řízení o nesplnění povinnosti proti České republice (a Slovensku) kvůli diskriminaci romských dětí ve vzdělávání.

 

Rozsudky proti těmto státům by mohly být nejen nákladné, ale mohly by také poskytnout politickou munici zastáncům odchodu z EU. Takový obrat událostí by tyto společnosti uzavřel, byl by katastrofou pro Romy a další marginalizované skupiny a poškodil by EU a větší projekt mírové, demokratické Evropy.

 

V tomto filmu se setkáte s českými a slovenskými dětmi romských imigrantů, z mnohé z nichž mnozí byli svou vlastní společností označeni za nevzdělatelné, uvidíte jak se jim daří v nové škole, v novém jazyce, ve spravedlivém prostředí ve Spojeném království. I v České republice se setkáte s dětmi, které bortí předsudky jako ‚my a oni‘, když dokazují, co je možné!